Jeżeli dbasz o swój rozwój

Jeżeli dbasz o swój rozwój

Jeżeli dbasz o swój rozwój to skontaktuj się z nami, a na pewno nie pożałujesz! Jeżeli tak naprawdę jest, nie masz na chwilę obecną innej alternatywy, tzn. stałej pracy, znajomych, możliwości samorealizacji, pomysłu na siebie. Zapraszamy do nas, by wspólnie z innymi organizacjami i dla innych ludzi, być wsparciem, jednocześnie otrzymując wiele w zamian.

Mamy nawiązaną współpracę m.in. z samorządami, organizacjami, uczelniami i organizacjami otoczenia biznesu i kultury.

Możesz zaangażować się nie tylko poprzez realizację swojej działalności, zainteresowań ale także regularnie uczestniczyć w życiu CW, zdobywając nowe kwalifikacje, znajomości i możliwości realizacji innych celów zawodowych i osobistych.

Skontaktuj się z nami!