Jako wolontariusz Polskiego Centrum Wolontariatu, będziesz miał/a możliwość doskonalenia:

  1. umiejętności prowadzenia szkoleń
  2. pozyskiwania środków z unii europejskiej
  3. kreatywności i rozwoju zainteresowań
  4. umiejętności kontaktów interpersonalnych
  5. gospodarki finansami
  6. pracy w grupie
  7. wrażliwości kulturowej
  8. umiejętności językowych
  9. innych (w zależności od rodzaju zainteresowań i kierunku rozwoju)